മറുവശം

There’s nothing to be laughed at, when a PM like Modi addresses an official foreign gathering, with the help of a tele-prompter. In a way it’s like the reading of a written speech which by and large everybody does. The matter is about bilateral relationships or issues. An impromptu speech might miss certain points. In order to avoid it, a speaker uses either a written message or a tele-prompter. And the latter is better than the former just to ensure good eye-contact with the audience. A reading speech has only an intention of conveying the message. But a speech with adequate eye-contacts has an intention to measure back the response it resonates. That way this practice stands good. But if someone wants to view the matter through a political tube vision it’s a different scenario. If it’s a testing venue of oratory skills this practice is to be avoided.

ഉള്‍ക്കാഴ്ച

TOS.jpg

യു.എസ്. കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ നടത്തിയ അതിഗംഭീര പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരില്‍ എല്ലാവരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വാഴ്ത്തുന്നു. പ്രസംഗം എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ എഴുതുകയും ചെയ്തു. ആ കുറിപ്പിനോടുണ്ടായ ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ മോദിയുടെ പ്രസംഗശൈലി വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയിലേക്കു വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു.

ശരിക്കും മോദിക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഇത്ര മനോഹരമായി സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? ഇന്ത്യയിലെ റാലികളില്‍ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തില്‍ തന്നെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അത് ഹിന്ദിയിലാണ്. മോദി പ്രകടിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യമാണ് ചിലരിലൊക്കെ സംശയം ഉണര്‍ത്തിയത്. സംശയം ന്യായമായിരുന്നു താനും. കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ പ്രസംഗപീഠത്തില്‍ മോദിയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി രണ്ടു ടെലിപ്രോംപ്റ്ററുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. ഇതു സംബന്ധിച്ച സത്യാവസ്ഥ അറിയാന്‍ യു.എസ്. കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ കടന്നുചെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഏതായാലും നിര്‍വ്വാഹമില്ല തന്നെ. അതിനാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പരതി. രസകരങ്ങളായ പുതിയ അറിവുകളാണ് -കുറഞ്ഞപക്ഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമെങ്കിലും -മുന്നില്‍ തെളിഞ്ഞത്.

എന്താണ് ടെലിപ്രോംപ്റ്റര്‍? പ്രാസംഗികരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സങ്കേതമാണിത്. കണ്ണാടി പോലുള്ള പ്രതലത്തില്‍ പ്രസംഗത്തിലെ വാക്കുകള്‍ സാവധാനം ഒഴുകി നീങ്ങും. ടെലിവിഷന്‍ വാര്‍ത്ത അവതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്ററില്‍ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ. ടെലിപ്രോംപ്റ്ററില്‍ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന വാക്കുകള്‍ പ്രാസംഗികന് കാണാനാവുമെങ്കിലും മറുവശത്തിരിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് അത് ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ണാടി പ്രതലം മാത്രമായിരിക്കും. പ്രാസംഗികന്റെ വേഗം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ടെലിപ്രോംപ്റ്റര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ കൂടിയുണ്ടെങ്കില്‍ സംഗതി ജോര്‍. രണ്ടു വശങ്ങളിലുമുള്ള ടെലിപ്രോംപ്റ്ററില്‍ ഒരേ വാക്കുകള്‍ തന്നെയായിരുന്നു ദൃശ്യമാകുക. വശങ്ങളിലുള്ള കണ്ണാടി സ്‌ക്രീനിലെ വാക്കുകളിലേക്കു പ്രാസംഗികന്‍ മാറി മാറി നോക്കുമ്പോള്‍…

View original post 259 more words

Advertisements